Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur pärast Iseseisvussõda (1808-1814) (GRR6311.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6311.HT
vana ainekood
GRR6311
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur pärast Iseseisvussõda (1808-1814)
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish History, Society and Culture after the War of Independence (1808-1814)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade Hispaania ajaloo murrangulisematest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis. Analüüsida hispaania kultuuripärandi kujunemist mõjutanud sündmusi ja muutusi läbi ajaloo.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
(1) XIX saj kriiside aeg. Vana režiimi lagunemine. Hispaania Iseseisvussõda. Ladina- Ameerika vabadusliikumised. Kodanlik revolutsioon. Karlistide sõjad ja liberaalide revolutsioon. Uue süsteemi kujunemine Esimeseks Hispaania Vabariigiks. Romantism ja realism. (2) 1874-1931: Bourbonide restauratsioon. Oligarhia võim ja canovismo. Koloniaalkriis (1898). Neutralism Esimeses maailmasõjas. Primo de Rivera diktatuur. Tööstus ja massiliikumised. Natsionalismid. „Hõbedane aeg“ hispaania kultuuris. (3) 1931-1975. Teine Hispaania Vabariik. Kodusõda ja selle tagajärjed. Franco diktatuur. Natsionaalkatolitsism. Tsensuur ja sõjajärgne kultuur. (4) 1975-1982: ühiskond demokraatiale ülemineku perioodil: Suáreze valitsus. 1978. a põhiseadus. 23-F. ETA kaasus. (5) Tänapäev. Gonzáleze (PSOE) valitsus ja riigi moderniseerumine. Aznari (PP) valitsus, „Prestige“’i katastroof, Iraagi sõda ja 11-M. Zapatero (PSOE) valitsus, piirkondlike autonoomiate küsimus, ajaloomälu seadus ja majanduskriis. Rajoy (PP) valitsus. Hispaania välispoliitika ja suhted Ladina-Ameerikaga.
Esimene maailmasõda ja neutralism, Ibeeria natsionalism.
1931-1975 II Hispaania Vabariik, Kodusõda ja Franco. Riigi ja Kiriku lahknemine, kodusõja tagajärjed.Sõjajärgne avangard, teater, filosoofia ja luule Franco ajal. Ühiskond demokraatiale ülemineku perioodil. ETA kaasus;
1975- kaasaeg. Suareze, Gonzaleze ja Aznari valitsused. Hispaania ja Euroopa. Hispaania ja Ladina-Ameerika suhted, „Prestige“’i nurjumine ja Iraagi sõda. 11/03. Zapatero valitsuse aeg.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud põhiteadmised Hispaania ajaloo perioodidest 1808. aastast kuni tänapäevani;
- oskab paigutada sotsiaal-kultuurilisi nähtusi laiemasse ajaloolisse konteksti ja näha ajaloopärandi osa tänases Hispaania ühiskonnas.
Õppejõud
lekt. Merilin Kotta, PhD
space