Soome filoloogia
space
Õppekava kood
EKSOB.HT
Õppekava kuraator
Daniele Monticelli
HTMi õppekava kood
1576
versiooni kood
EKSOB/15.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Soome filoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Finnish Philology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused laiapõhjaliseks ettevalmistuseks soome filoloogia alal ning hilisemaks spetsialiseerumiseks soome keele, kirjanduse või kultuuri valdkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiapõhjalised üldkultuurilised ja filoloogilised baasteadmised ning nende seostamise oskuse soome filoloogia eriala spetsiifiliste teadmistega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
86.0
Vabaained
72.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space