Tõlkepraktikum I (EKS6067.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6067.HT
vana ainekood
EKS6067
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkepraktikum I
Õppeaine nimetus inglise k
Translation Practice I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada suulise ja kirjaliku tõlke teoreetilisi aluseid. Kujundada eeldused põhiteadmiste omandamiseks tõlkimisest soome keelest eesti keelde.Tõlgitakse erinevate valdkondade lühikesi tekste.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse tõlketeooria aluseid ning tõlkimise põhimõtteid ja eetikat, tõlgitakse lihtsamaid tekste soome keelest eesti või vene keelde; süvendatakse ja aktiviseeritakse soome keele alaseid teadmisi ja oskusi. Iseseisva tööna teevad üliõpilased tõlkeharjutusi soome keelest eesti või vene keelde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on teadmised tõlketeooria olulisematest seisukohtadest, tõlkimise põhimõtetest ja eetikast ning oskus kasutada neid teadmisi praktilises tõlketöös. Üliõpilane on suuteline tõlkima lihtsamaid tekste soome keelest eesti või vene keelde.
Õppejõud
lektor Ivar Sinimets
space