Soome keele grammatika II (EKS6007.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6007.HT
vana ainekood
EKS6007
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele grammatika II
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Grammar II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam soome keele tuletussüsteemist, süntaksist ja ortograafiast üldkeeleteaduslikul taustal kontrastiivsete viidetega üliõpilase emakeelele. Luua eeldused soome keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse jätkuvaks täiendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane saab ülevaate soome keele morfoloogilisest ehitusest (rõhuga noomenite mitmusel ja verbide minevikul) ning olulisematest keeleajaloolistest arengutest; oskab seda võrrelda oma emakeele struktuuriga; tunneb morfofonoloogia ja morfoloogia põhimõisteid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab algteadmisi soome keele ja muutemorfoloogilisest struktuurist ning tunneb soomekeelset lingvistikaterminoloogiat. Üliõpilane omandab süvendatud käänamise ja pööramise oskuse ning suutlikkuse kasutada antud teadmisi ja oskusi nii suulises kui ka kirjalikus väljenduses, oskab koostada suulisi ja kirjalikke tekste.
Õppejõud
lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space