Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus II (EKS6063.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6063.HT
vana ainekood
EKS6063
Õppeaine nimetus eesti k
Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus II
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Society, Culture and Literature II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi Soome ajaloost, ühiskonnast, kultuurist ja kirjandusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajaloo osas pööratakse tähelepanu Soome ühiskonnale enne ja pärast II maailmasõda. Süvendatakse teadmisi Soome kultuurist (teater, film, maalikunst) ja kirjandusest (kirjandus aastast 1905 kuni tänapäevani). Iseseisva tööna kirjutatakse referaat õppejõu antud teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab põhjalikke teadmisi 19. ja 20.sajandi Soome ajaloost, kultuurist, kirjandusest ja ühiskonnast, oskab vaadelda Soome kultuuri- ja kirjanduslugu maailmakultuuri ja kirjanduse kontekstis, tunneb kirjanduse seotust ajaloo ja teiste üldkultuuriliste valdkondadega, suudab seostada erialateadmised laiema üldkultuurilise ja ühiskondliku kontekstiga, oskab kasutada omandatud teadmisi eesmärgipäraselt iseseisvas uurimistöös.
Õppejõud
lektor Tarja Tanttu
space