Vestluskursus (EKS6068.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6068.HT
vana ainekood
EKS6068
Õppeaine nimetus eesti k
Vestluskursus
Õppeaine nimetus inglise k
Conversation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Laiendada üliõpilaste soome keele alast sõnavara ja arendada suulist väljendusoskust igapäevaelu- ja haridusteemadel B1-tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suulise väljendusoskuse arendamise kursus, mis põhineb soome igapäevaelu tutvustavatel tekstidel ning ajakirjanduses avaldatud artiklite temaatikal ja internetimaterjalidel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab vestelda tuttaval, olulisel või huvitaval teemal: pere, hobid, töö, reisimine, päevasündmused, oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma kavatsusi ja plaane, anda edasi jutu, raamatu või filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid; oskab töötada meeskonnas, seda konkreetse ülesande sooritamiseks juhtida.
Õppejõud
lektor Maria-Magdalena Jürvetson
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space