Tõlkepraktikum II (EKS6014.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6014.HT
vana ainekood
EKS6014
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkepraktikum II
Õppeaine nimetus inglise k
Translation Practice II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused sõnavara laiendamiseks. Korrata soome keele struktuuri põhiküsimusi ja pöörata kontrastiivset tähelepanu eesti ja soome keele süntaktilistele konstruktsioonidele. Süvendada tõlkimisoskust soome keelest eesti keelde ning kujundada esmased eesti keelest soome keelde tõlkimise oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keelest eesti ja vene keelde tõlkimine, samuti lihtsamate tekstide tõlkimine eesti ja vene keelest soome keelde. Igal õppenädalal käsitletakse praktikumis iseseisva tööna ettevalmistatud tõlketeksti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasne rakendab omandatud teadmisi soome keelest, kirjandusest ja kultuurist tõlketeooriast, tõlkimise põhimõtetest ja tõlkimise eestikast; süvendab tõlkimisoskust soome keelest eesti või vene keelde ja laiendab tõlkimise temaatikat; omandab esmased emakeelest soome keelde tõlkimise oskused.
Õppejõud
lektor Ivar Sinimets
space