Tõlkepraktikum III (EKS6015.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6015.HT
vana ainekood
EKS6015
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkepraktikum III
Õppeaine nimetus inglise k
Translation Practice III
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada soome keele kirjaliku tõlkimise oskust soome keelest eesti keelde ja eesti keelest soome keelde. Õppida tõlkima erinevaid tekste ja stiile.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suurema raskusastmega tekstide tõlkimine soome keelest eesti keelde ja vastupidi. Ametialased ja Euroopa Liidu teemalised tõlked. Ilukirjandustõlked. Õigekeelsuslikud kommentaarid. Tõlgete analüüs praktikumides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb eesti ja soome keele erinevusi ja tõlkimise teooriat ning oskab rakendada oma teadmisi praktilises tõlketöös.
Õppejõud
lektor Tarja Tanttu
space