Kirjalik väljendusoskus II (EKS6017.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6017.HT
vana ainekood
EKS6017
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjalik väljendusoskus II
Õppeaine nimetus inglise k
Written Expression II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada soomekeelsete teaduslike tekstide analüüs- ja kirjutamisoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpitakse analüüsima ja kirjutama soomekeelseid teaduslike tekste, tutvutakse soome teadusstiili erijoontega ning võrreldakse seda eesti teaduskeelega. Kursuse jooksul kirjutavad üliõpilased neli iseseisvat tööd: elulookirjelduse, referaadi, aruannet, (keele)teadusliku artikli analüüsi. Soome keele oskust süvendatakse praktikumides kirjalike harjutuste abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste temale olulises teemaderingis; oskab koostada elulookirjeldust, referaati, aruannet ning teadusliku artikli analüüsi; on valmis kirjutama soomekeelset seminaritööd.
Õppejõud
lektor Tarja Tanttu
space