Soome keele grammatika III (EKS6056.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6056.HT
vana ainekood
EKS6056
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele grammatika III
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Grammar III
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süvendatud teadmised soome keele tuletussüsteemist süntaksist ja ortograafiast, täiendada soome keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse soome keele tekstigrammatikat rõhuasetusega noomeni- ja verbituletusel ning grammatiliste vormide süntaktilistel funktsioonidel. Põhjalikult keskendutakse rektsioonile, lauseliikmetele ja sõnajärjele, tutvustatakse liht- ja liitlauset ning lausetüüpe.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Süvendatud teadmised soome keele tekstigrammatikast; suutlikkus kasutada antud teadmisi suulises ja kirjalikus väljenduses.
Õppejõud
lektor Eino Koponen
space