Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus I (EKS6062.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6062.HT
vana ainekood
EKS6062
Õppeaine nimetus eesti k
Soome ühiskond, kultuur ja kirjandus I
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish Society, Culture and Literature I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam Soome ajaloost, kultuurist ja kirjandusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade Soome ajaloo tähsaimatest sündmustest ja arenguetappidest, pöörates erilist tähelepanu autonoomse ja iseseisva Soome kujunemisele; tutvutakse 19. sajandi ja 20. sajandi alguse tähtsaimate kirjanikkude ja nende toodanguga. Iseseisva tööna valmistavad üliõpilased ette ühe teema tutvustuse ja esinevad sellega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab algteadmisi Soome ajaloost, kultuurist, ühiskonnast ja kirjandusest ning oskab vaadelda soome kultuuri- ja kirjanduslugu maailmakultuuri ja kirjanduse kontekstis, tunneb kirjanduse seotust ajaloo ja erinevate kultuurivaldkondadega, suudab seostada erialateadmised laiema üldkultuurilise ja ühiskondliku kontekstiga,
Õppejõud
lektor Eino Koponen
space