Soome keele õppimine ja omandamine I (EKS6059.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6059.HT
vana ainekood
EKS6059
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele õppimine ja omandamine I
Õppeaine nimetus inglise k
Learning and Acquisition of Finnish I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam soome keele omandamisest teise keele ja võõrkeelena, peamistest teooriatest ja lähenemisviisidest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest. Kujundada oskust mõtestada ja analüüsida soome keele õppe protsessi varasematele kogemustele toetudes; luua eeldused võõrkeeledidaktika edukaks omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome keele omandamisest teise keele ja võõrkeelena, peamistest teooriatest ja lähenemisviisidest ning olulisematest uurimisküsimustest, -meetoditest ja -tulemustest; soome keele õppe tulemuslikkust mõjutavatest teguritest, keeleõppija strateegiatest, keeleoskuse hindamise põhiprobleemidest, keeltevahelise mõjuga seotud küsimustest, uurimistulemuste rakendusvõimalustest õppetöös; külastatakse üldhariduskoolide soome keele tunde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on teadmised olulisematest teoreetilistest lähenemisviisidest soome keele omandamisel teise ja võõrkeelena ning seostest rahvusvahelise teise keele omandamise uurimisalaga; oskus seostada teoreetilisi seisukohti keele omandamis- ja õppimiskogemustega; suutlikkus kasutada omandatud teadmisi individuaalse keeleoskuse arendamisel ja keeleõppes ning tegelda teise keele omandamise uurimisega; valmidus jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes.
Õppejõud
dotsent Annekatrin Kaivapalu
space