Sissejuhatus fennougristikasse (EKS6053.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6053.HT
vana ainekood
EKS6053
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus fennougristikasse
Õppeaine nimetus inglise k
Intoduction to Finno-Ugric Studies
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaatlik arusaam fennougristika kui teaduse ajaloost ja tänapäeva olulisematest suundumustest, tutvustada soome-ugri keeli ja rahvaid, kujundada üldpilt soome-ugri rahvaste ajaloolisest arengust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome-ugri keelte ajaloost ja tänapäevast ning nende uurimisest. Tutvustatakse fennougristika uurimiskeskusi ja uurijaid, erialaperioodikat, bibliograafiaid, arhiivkogusid, olulisi veebiaadresse; tutvutakse ainekogude ja raamatukogude infosüsteemiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süstemaatilisi teadmisi soome-ugri rahvastest ja keeltest, fennougristika kui teaduse arengust ja tänapäevast.
Õppejõud
lektor Ivar Sinimets
space