Integreeritud kõneoskused (EKS6026.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6026.HT
vana ainekood
EKS6026
Õppeaine nimetus eesti k
Integreeritud kõneoskused
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Skills
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Valikkursuse Integreeritud kõneoskused õppekava peaeesmärk on ühiskondlikuks suhtlemiseks vajaliku soome keele suulise väljendusoskuse edasine süvendamine ühiskonnaelu erinevate valdkondade, sh. keskaegse Tallinna ehituskunsti ja linnakultuuri valdkonna terminoloogia ja põhimõistete omandamise kaudu. Kursus annab lisaks keskaegse linna kultuuri ja ajaloo alasele sõnavarale ka erinevates suhtlussituatsioonides (presentatsioon, linnaekskursioon jne) toimetulekuks vajalikud oskused. Suulise väljendusoskuse omandamine toimub lühiettekannete, vestluste, arutelude ja linnaekskursiooni vormis soome keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade Tallinna geograafilisest asendist ja ajaloost. Tallinn kui vabariigi administratiiv-, majandus- ja kultuurielu keskus. Hansalinn Tallinn ja Lüübeki linnaõigus. Keskaegne kaubavahetus, kaupmehed, gildid ja turud. Keskaegne käsitöö, käsitöölised ja tsunftid. Raekoja plats, raekoda, raehärrad, raeapteek ja apteekrid.Tallinna all-linna keskaegsed kirikud ja seegid. Tallinna keskaegsed linnakodanikud, nende olme ja elamud. Tallinna linnamüür, väravad ja tornid. Toompea, Toompea kirikud, linnus ja rüütelkond.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Süvendatud teadmised soomekeelsest linnakultuuri- ja ehituskunsti alasest sõnavarast, väljenditest; oskus vestelda Tallinna ajaloo ja vaatamisväärsuste teemadel.
Õppejõud
lektor Maria-Magdalena Jürvetson
space