Kirjalik väljendusoskus I (EKS6016.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6016.HT
vana ainekood
EKS6016
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjalik väljendusoskus I
Õppeaine nimetus inglise k
Written Expression I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada soomekeelset kirjalikku väljendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süvendatakse teadmisi soome keele ortograafiast, morfoloogiast, lauseehitusest ja lausetüüpidest, analüüsitakse erinevate tekstitüüpe, nende koostamispõhimõtteid ning olukohast kasutust. Iseseisva tööna teevad üliõpilased praktilisi kirjutamisharjutusi ning neli ulatuslikumat kirjalikku tööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb lihtsamaid tekstitüüpe, nende koostamise põhimõtteid ja olukohast kasutust ning oskab rakendada omandatud teadmisi lihtsamate kirjalike tekstide koostamiseks.
Õppejõud
lektor Eino Koponen
space