Eesti filoloogia
space
Õppekava kood
EKEB.HT
Õppekava juht
Annika Bauer
HTMi õppekava kood
1563
versiooni kood
EKEB/11.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eesti filoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Estonian Philology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekaval õppimine
- annab laiapõhjalise filoloogilise alushariduse eesti keele, kultuuri ja kirjanduse alal;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiapõhjalised teadmised eesti keele struktuurist ja arengust, eesti kirjandusest ja kultuurist Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
84.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space