Eesti kirjandus I (EKK6002.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6002.HT
vana ainekood
EKK6002
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus I
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda teadmisi eesti kirjanduse kõige varajasemast ajast, selle kujunemisest esimestest mälestusmärkidest, läbi baltisakslaste eestlastele mõeldud kirjavara kuni esimeste algupäraste loominguaktideni välja. Rõhutamist vajab meie rahvusliku liikumise periood ja XX sajandi nooreestlus, mis kinnistavad eesti kirjanduse arenguprotsesse. Kursus lõpeb juba meie klassikasse kuuluva rühmituse "Siuru" tegevusega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab esimeste kirjalike mälestusmärkidega Eestis. Kroonikate aeg. Kirikukirjanduse algus, reformatsioon ja Rootsi aeg eesti kirjandusloos. Barokk: 17. sajandi juhuluule, Reiner Brockmann. Piibli tõlkimine loob eeldused eesti kirjakeele arenguks. 18. sajand: valgustusaeg, kaasaegse lugejapubliku teke, didaktiline jutukirjandus Eestis (Arvelius, Willmann, Luce ja Holtz). Suurkujudest peatutakse lähemalt K. J. Petersonil, O. W. Masingul, F. R. Faehlmannil ja F. R. Kreutzwaldil. Rahvusliku liikumise ühiskondlik-poliitiline taust. Ärkamisaeg: Jakob Hurt ja Carl Robert Jakobson. Villem Reiman ja EÜS. 19. sajandi lõpu kirjanduselu: Eduard Vilde mõju eesti kirjandusele; sajandilõpu luule madalseis. „Noor-Eesti“ eellugu ja „Noor-Eesti“ tegevus aastatel 1905-1915. „Noor-Eesti“ III album, J. Randvere „Ruth“. Jaan Oks. Impressionism ja „Siuru“.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane orienteerub varasemas eesti kirjanduse ja kultuuri ajaloos. Tunneb ja on lugenud tähtsamaid tekste vanemast eesti kirjandusest.
Õppejõud
lekt Jaanus Vaiksoo
space