Eesti kirjandus II (EKK6003.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6003.HT
vana ainekood
EKK6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus II
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature II
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süstematiseeritud ja tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest aastail 1920−1960. Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada erinevatest ajajärkudest pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Anda praktiline kogemus konkreetsete ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstide iseseisvaks analüüsimiseks. Valmistada üliõpilasi ette spetsiifilisemate kirjanduslooliste loengute kuulamiseks, samuti osalemiseks kirjanduslooliste uuringute spetsiifilisemaid aspekte käsitlevates seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loenguvormis käsitletakse aastate 1920−1960 eesti kirjanduse põhimõttelisemaid probleeme: periodiseerimine, ida-, lääne- ja sisepagulus, elu-, vaimu- ja võimulähedus, esteetilised hoiakud realismi ja modernismina; vaadeldavate kümnendite kirjanduselu, luule, proosa ja näitekirjandus. Luulet käsitlevates loengutes lisaks praktiline osa, kus analüüsitakse vaadeldava kümnendi luuletusi.
Seminarides käsitletakse ilukirjanduslikke tekste. Iseseisva tööna loetakse läbi kohustuslik ilukirjanduslik lektüür, valmistatakse ette 15 min ettekanne, milleks loetakse lisaks vaadeldavat teost käsitlevaid sekundaarallikaid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppija orienteerub eesti kirjanduse põhisuundumustes ja mõistetes.
Õppija tunneb vaadeldava perioodi olulisemaid autoreid ja teoseid.
Õppija oskab iseseisvalt analüüsida ilukirjanduslikke teoseid.
Õppejõud
lekt Anneli Kõvamees
space