Eesti kirjandus III (EKK6004.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6004.HT
vana ainekood
EKK6004
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus III
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature III
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele süstematiseeritud ja tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest aastail 1960–2000. Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada vastavast ajajärgust pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Valmistada üliõpilasi ette spetsiifilisemate kirjanduskursuste kuulamiseks, samuti osalemiseks kirjanduslooliste uuringute erinevaid aspekte käsitlevates seminarides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aastate 1960–2000 eesti kirjanduse ajaloo põhimõttelisemad probleemid: periodiseerimine, lääne- ja sisepagulus, sotsialistlikkus kui probleem, kirjaniku sotsioloogia, esteetilised hoiakud realismi, modernismi ja postmodernismina. 1960. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, esseistika. 1970. aastate eesti kirjandus: kirjanduselu, luule, proosa, näitekirjandus, esseistika. Jne. Seminarides analüüsitakse olulisemaid teoseid, mis on iseseisvalt läbi loetud vastavalt õppejõu esitatud nimekirjale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süstematiseeritud teadmisi käsitletud perioodi eesti kirjandusest, tunneb tähtsamaid autoreid, suundumusi ja teoseid, oskab neid kaanonisse ja konteksti paigutada.
Õppejõud
professor Piret Viires
space