Teksti lingvistiline analüüs (EKL6003.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6003.HT
vana ainekood
EKL6003
Õppeaine nimetus eesti k
Teksti lingvistiline analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic Analysis of Texts
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Annab võimaluse kujundada tekstianalüüsi arusaamad edasiõppimiseks lingvisti, tõlkija, eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning toimetaja erialal. Kujundab soodsat fooni teadlikuks tööks tekstidega nii keelte ja kultuuride kui ka nt reklaami ja imagoloogia eriala üliõpilaste jaoks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keelesüsteem ja funktsionaalsed valikud. Tekst ja diskursus. Tekst ja keel. Situatsioonianalüüs. Tekstilisuse tunnused (koherents, kohesioon, situatsioonilisus, eesmärgistatus, aktsepteeritavus, informatiivsus, intertekstuaalsus) ja nende interaktiivne toime teksti efektiivsuse teenistuses. Kõnekäitumise ja mitteverbaalse kommunikatsiooni kultuurispetsiifika. Kunsti- ja tarbetekst. Suuline ja kirjalik tekst. Luule-, proosa- ja draamavorm. Dialoog ja monoloog. Žanrid ja kompositsioon. Jutustav, kirjeldav, argumenteeriv, seletav laad. Teksti sidumine. Demagoogia ja deklaratiivsuse lingvistilised avaldused. Implikatsioonid ja tõlgendusruum: öeldu, ütlemata jäetu ja mõeldu. Teksti ideoloogia. Praktikumides jälgitakse adressaadi ootushorisondi kujundamist; registri ja stiili vahendeid, sidumist ja sidusust, teksti(osade) aktuaalset ja tausttähendust, intertekstuaalseid jooni, nt vihjeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane
- eristab žanreid, nende kompositsioonilisi ja lingvistilisi erijooni, laadi ja vormi, norme ja isikupära tekstis;
- tabab kujutuse ja suhtetähendusi, viiteid ja vihjeid ning visuaali tuge tõlgenduses.
Õppejõud
prof Krista Kerge
space