Referent-toimetaja
space
Õppekava kood
EKRTB.HT
Õppekava kuraator
Reili Argus
HTMi õppekava kood
1610
versiooni kood
EKRTB/14.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Referent-toimetaja
Õppekava nimetus i.k.
Reviewer-Editor
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Kujundatakse valmisolek töötamiseks referendina, toimetajana, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised eesti keele struktuurist ja õigekirjanormidest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space