Sissejuhatus baltistikasse (EKL6022.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6022.HT
vana ainekood
EKL6022
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus baltistikasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Baltistics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade baltistika valdkonna alustest ning tutvustada balti keelte uurimise ajalugu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Balti rahvaste ja keelte väljakujunemine, balti keelte põlvnemise teooriad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb „balti“ nime päritolu ning balti keelte põlvnemise teooriaid, oskab nimetada balti hõimusid ja rahvaid, tunneb läti ja leedu murrete klassifikatsiooni, tunneb üldjoontes läti ja leedu keelesuhteid soomeugri, slaavi, germaani keeltega.
Õppejõud
professor Anna Verschik
space