Keelekorraldus, keelehoole ja nimekorraldus (EKT6003.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6003.HT
vana ainekood
EKT6003
Õppeaine nimetus eesti k
Keelekorraldus, keelehoole ja nimekorraldus
Õppeaine nimetus inglise k
Standardization and Planning of Written Estonian
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade eesti keelekorralduse ajaloost ja praegusest keelekorraldusest. Kujundada oskus märgata ja vältida eesti keele struktuurist hälbivat keelekasutust; anda ülevaate nimekorralduse põhimõtetest.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade eesti keelekorralduse põhialuste kujunemisest. Valitud suundumusi eesti keelekorralduses ja nende esindajad (J. Aavik, J. V. Veski, V. Tauli, H. Saari, R. Kull jt), olulisemad institutsioonid (VÕK, ES keeletoimkond) ning väljaanded. Ühiskeele, murde, kirjakeele ja erialakeele mõiste, seosed ja vastastikune toime tänapäeva eesti keele arengus. Ühiskeele ja terminoloogia standardiseeritud kood (kirjakeel) ning leksikaalsed ja grammatilised jooned, mida õigekeelsus soovitab/tõrjub. Fonoloogilised, morfoloogilised, süntaktilised ja leksikaalsed normid. Ortograafia ja heakeelsuse seigad emakeeles. Nimisõnatõbi ja kantseliit. Võõrmõjud. Nimekorralduse põhimõisted. Nimede olulisemad liigitused. Rahvusvaheline nimekorraldus ja Eesti. Eesti kirjakeele nimetarvituse kujunemine. Nimekorraldus Eestis. Nimed ja seadus. Praktilise nimekasutuse seiku.
Loengud ja praktikumid. Iseseisev töö kirjandusega. Iseseisev tekstianalüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane kirjeldab keele- ja nimekorralduse põhimõtteid ja oskab neid praktikas kasutada. Tunneb eesti keelekorralduse ajalugu ja tänapäevast keelekorraldust. Tunneb põhilisi keelekorralduse allikaid.
Õppejõud
dots Jüri Viikberg, lekt Annika Hussar
space