Eesti keele ortograafia (EKE6071.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6071.HT
vana ainekood
EKE6071
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele ortograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Orthography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada keelelist pädevust eesti ortograafia põhimõtete alal. Anda ülevaade eesti ortograafia reeglistikust. Süvendada üliõpilaste ortograafiareeglite kasutamise oskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süstemaatiline ülevaade eesti ortograafia ja interpunktsiooni põhiküsimustest. Tänapäeva eesti keele ortograafia põhimõtted ja reeglistik.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb eesti ortograafia põhimõtteid;
- tunneb eesti ortograafia ja kirjavahemärgistuse reeglistikku, oskab neid praktikas rakendada.
Õppejõud
lektor Annika Hussar
space