Erikursus balti kirjandusest (EKK6035.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6035.HT
vana ainekood
EKK6035
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus balti kirjandusest
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course on Baltic Literatures
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda võrdlevalt süstemaatilised teadmised Balti kirjanduste arengust alates esimestest kirjalikest tekstidest kaasaegse kirjanduseni.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsikirjad ja esimesed trükised Lätis ja Leedus 13.-18. sajandini, omakeelse kirjanduse tekkimine, kirjandus 18. ja 19. sajandil, 19. sajandi peamised suundumused, 20. sajandi alguse modernism, nõukogude kirjandus Lätis ja Leedus, 21. sajandi suundumused Balti kirjanduselus. Kursus toimub osaliselt Moodle's https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6315.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Students will have overwiew of Latvian and Lithuanian literature, and they can compare and analyze Latvian and Lithuanian literature with other European or World literature.
Õppejõud
dotsent Anneli Mihkelev
space