Balti regiooni võrdlev sotsiolingvistika (EKL6025.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6025.HT
vana ainekood
EKL6025
Õppeaine nimetus eesti k
Balti regiooni võrdlev sotsiolingvistika
Õppeaine nimetus inglise k
Comparative Sociolinguistics of the Baltic Region
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused balti riikide sotsolingvistilise olukorraga tutvumiseks võrdlevas perspektiivis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lühiülevaade Baltimaade sotsiolingvistilisest situatsioonist minevikus ja kaasajal. Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb Baltimaade sotsiolingvistilist situatsiooni, oskab näha erinevusi ja sarnasusi kultuuriarengu, kirjakeele traditsiooni väljakujunemise keeleideoloogiate vahel Balti riikides, teab tähtsamatest rahvusvähemustest Balti riikidest läbi aegade, tunneb praeguse keelepoliitika ja keeleõppekorralduse erinevusi ja sarnasusi.
Õppejõud
professor Anna Verschik
space