Tõlke toimetamine (EKT6004.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6004.HT
vana ainekood
EKT6004
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlke toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Editing of Translated Texts
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused tõlketeksti eripära mõistmiseks ja selle toimetamise põhimõtete omandamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõlke toimetamise eripärad, autori stiili ja võõrapäraste konstruktsioonide eristamine, sobiva funktsionaalstiili ja sõnavara valik, tõlkevead ja nendest hoidumine. Sissejuhatavates loengutes tutvustatakse tõlke toimetamise põhimõtteid. Sellele järgnevad praktikumid. Kursusel osalemise eelduseks on suurepärane emakeeleoskus (eesti keel) ja originaaltekstide mõistmiseks piisav inglise keele oskus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane kirjeldab tõlketeksti toimetamise eripära, formuleerib tõlke toimetamise põhimõtted, tunneb ära võõrkeele mõjul tekkinud keelelised probleemid ja tõlkekonarused ning oskab neid vältida. Oskab kasutada toimetamisel vajalikke abivahendeid.
Õppejõud
lektor Tiina Rüütmaa
space