Keeletoimetaja
space
Õppekava kood
EKKLM.HT
Õppekava juht
Reili Argus
HTMi õppekava kood
3362
versiooni kood
EKKLM/11E.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Keeletoimetaja
Õppekava nimetus i.k.
Estonian Language Editor
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Kirjandus ja lingvistika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (keeletoimetaja)
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused pädevuste kujunemiseks keeleteaduslikest distsipliinidest ja arengutrendidest, inforessurssidest ja autoriõigusest, keelekasutust reguleerivatest normatiivaktidest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud avarad teadmised keelekorralduspõhimõtetest, keelenormingutest ja soovitustest, eesti euro- ja oskuskeelest, õigusaktides ja -süsteemides Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
21.0
Erialaained
69.0
Vabaained
15.0
Lõpueksam
15.0
Kokku
120.0
space
space
space
space