Kirjandusteose analüüs (EKK6007.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6007.HT
vana ainekood
EKK6007
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjandusteose analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Analytical Criticism of a Literary Text
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada mõisteid ja teemasid, mida kaasajal kirjanduse analüüsimiseks kasutatakse, lugeda käsitletavate mõistete ja teemadega seotud teoreetilisi tekste ning analüüsida kursusel saadud teadmiste valgusel kirjandust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletavad mõisted on järgmised: luule, poeetiline stiil, meetrika, stroofika, foonika, lüroeepika, kunstiline võte, autor, lugejad ja lugemine, narratiiv, draama, dramaturgia, dialoog, monoloog.
Loengud toimuvad vaheldumisi seminaride ning praktiliste harjutustega, milles osalemine nõuab vastava kohustusliku kirjanduse eelnevat iseseisvat läbitöötamist.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb luule-, proosa- ja draamatekstide erijooni ning oskab neid analüüsida kursusel käsitletud mõistete valgusel.
Õppejõud
dotsent Mirjam Hinrikus, dotsent Anneli Mihkelev, dotsent Luule Epner
space