Eesti kirjandustekstide lähianalüüs (EKK6041.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6041.HT
vana ainekood
EKK6041
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandustekstide lähianalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Detailed Analysis of Estonian Literary Texts
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on tutvustada mõisteid ja teemasid, mida kaasajal kirjanduse analüüsimiseks kasutatakse ning analüüsida saadud teadmiste valgusel eesti kirjandust. Eelöeldu jätkab kursusel „Kirjandusteose analüüs“ alustatud sissejuhatust kirjanduse analüüsi põhiteemadesse ja -mõistetesse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletavad mõisted on järgmised: lüroeepika, sümbolism, uusromantism, sünteetiline luule, avangard, vabavärss, intertekstuaalsus, ajalugu, narratiiv, sugu, kompositsioon, konflikt, ruum.
Loengud toimuvad vaheldumisi seminaridega, milles osalemine nõuab vastava kohustusliku kirjanduse eelnevat iseseisvat läbitöötamist.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb luule-, proosa- ja draamatekstide sarnasusi ja erijooni ning oskab neid analüüsida kursusel käsitletud mõistete valgusel.
Õppejõud
Dots Mirjam Hinrikus, dots Anneli Mihkelev, dots Luule Epner
space