Soome-ugri rahvaste kirjandus (EKS6036.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6036.HT
vana ainekood
EKS6036
Õppeaine nimetus eesti k
Soome-ugri rahvaste kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
Literature of Finno-Ugric People
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi soome-ugri kirjandusloo arengust, autoritest ja kesksetest teostest; arendada oskust seostada soome-ugri kirjandusloo olulisi sündmusi kirjakeele arengu ja kultuurilooga.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade soome-ugri rahvastest, teooriatest nende keelesuguluse kohta, nende ajaloost, kirjanduste ühisjoontest; eraldi käsitletakse karjala, komi, udmurdi, mari, mordva, handi, mansi, neenetsi kirjandusi, nende ajalugu ja omapära, lühiülevaated liivi, vepsa, sölkupi kirjandusest, teateid kirjanduseta hõimurahvastest. Tutvustatakse kirjandusuuringuid ja omavahelisi kirjanduskontakte ning tõlkeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilasel on süvendatud teadmised soome-ugri kirjandusloost, olulisematest autoritest ja teostest, ta oskab vaadelda soomeugri rahvaste kultuuri- ja kirjanduslugu maailmakultuuri ja kirjanduse kontekstis ning kasutada omandatud teadmisi iseseisvas uurimis- ja erialases töös.
Õppejõud
prof Arvo Valton (Vallikivi)
space