Ortograafia (EKE6014.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6014.HT
vana ainekood
EKE6014
Õppeaine nimetus eesti k
Ortograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Orthography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate eesti ortograafia põhimõtetest ning kujundab üliõpilastes oskuse kasutada korrektset kirjakeelt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kiri, tähestik, kirjaviis. Eesti ortograafia põhimõtted ja süsteem. Täheortograafia. Võõrsõnade ja -nimede kirjutamise erijooni. Tuletiste kirjutamine. Sõnade poolitamine ja lühendamine. Algustäheortograafia. Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvude ja kuupäevade märkimine kirjas. Kirjavahemärkide kasutamine. Loenguvormi täiendab jooksev praktiline töö, õpitud oskuste vahetu rakendamine tööprotsessis. Loengukursuse käigus sooritatakse kaks auditoorset kontrolltööd ja viis etteütlust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane kirjeldab eesti ortograafia põhimõtteid, reeglistikku ja rakendab kirjakeele normi tänapäeva eesti tekstidele, leiab õigekirjaeksimusi ning oskab neid vältida ja parandada.
Õppejõud
lektor Annika Hussar
space