Tänapäeva maailmakirjandus (EKK6009.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6009.HT
vana ainekood
EKK6009
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva maailmakirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary World Literature
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade 20. sajandi kirjanduse peamistest arengusuundadest. Ainekursus on üles ehitatud teemapõhiselt: järgitakse 20. sajandi maailmakirjandusele iseloomulikke jooni žanrite lõikes (modernistlikud ja postmodernistlikud keele- ja vormieksperimendid ning uuendused luules, proosas ja draamas; suurlinna-temaatika, angažeeritud kirjandus, identiteediproblemaatika jms)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade 20.sajandi euroopa ja ameerika kirjanduse peamistest arengusuundadest. Modernismi erinevad ilmingud (ekspressionism, futurism, dadaism, sürrealism, ima?ism) rahvuskirjandustes. Teise maailmasõja järgsed suundumused: eksistentsialism, maagiline realism. Postmodernism oma mitmekesisuses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on saanud süsteemse ülevaate 20. sajandi maailmakirjanduse kanoonilistest teostest, autoritest, kirjanduslikest rühmitustest ja vooludest, rõhuasetusega Euroopa rahvaste kirjandusel.
Õppejõud
lekt Ave Mattheus
space