Ülevaade eesti kirjandusest I (EKK6046.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6046.HT
vana ainekood
EKK6046
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade eesti kirjandusest I
Õppeaine nimetus inglise k
Survey of Estonian Literature I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade eesti kirjandusest selle algusajast 20. sajandi keskpaigani. Kujundada üliõpilastel oskust töötada erinevatest ajajärkudest pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega. Anda praktiline ilukirjanduslike tekstide analüüsi kogemus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loenguvormis käsitletakse eesti kirjanduse põhilisi suundumusi selle algusaegadest 20. sajandi keskpaigani. Kümnendite kaupa on vaatluse all kirjanduselu, luule, proosa ja näitekirjandus. Seminarides käsitletakse ilukirjanduslikke tekste. Iseseisva tööna loetakse läbi kohustuslik ilukirjanduslik lektüür.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppija orienteerub eesti kirjanduse põhisuundumustes ja mõistetes.
Õppija tunneb vaadeldava perioodi olulisemaid autoreid ja teoseid.
Õppija oskab iseseisvalt analüüsida ilukirjanduslikke teoseid.
Õppejõud
lektor Anneli Kõvamees
space