Eesti kirjanduse äärealad (EKK6027.HT)
space
Õppeaine kood
EKK6027.HT
vana ainekood
EKK6027
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjanduse äärealad
Õppeaine nimetus inglise k
The Peripheries of Estonian Literature
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada lähemalt Eesti kirjandusmaastiku perifeersemaid žanre ja suundumusi (nt reisikirjandus, etnofuturism, ulmekirjandus), analüüsida vastava valdkonna konkreetseid kirjandusteoreetilisi ja ilukirjanduslikke tekste. Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada erinevatest valdkondadest pärit ilukirjanduslike ja kirjandusteoreetiliste tekstidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti kirjanduse süvakursus vahelduvalt eri õppejõududelt. Konkreetne lühikirjeldus sõltub käsitletavast teemast, üldjoontes koosneb aine kahest osast: loengutest, kus antakse ülevaade käsitletavas valdkonnast ning rakendatavatest teooriatest, ning seminaridest, kus käsitletakse konkreetseid kirjandusteoreetilisi ja ilukirjanduslikke tekste. Üliõpilased loevad iseseisvalt läbi seminarides käsitletavad teosed, mille põhjal teevad ettekandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse lõppedes on üliõpilastel ülevaade käsitletava valdkonna põhisuundumustest ja mõistetest; nad on täiendanud oskust analüüsida erinevaid kirjandusteoreetilisi ja ilukirjanduslikke tekste; täiendanud oskust formuleerida teoste lugemisel tekkivaid ideid/mõtteid.
Õppejõud
professor Piret Viires, lektor Anneli Kõvamees
space