Eesti keele morfoloogia (EKE6004.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6004.HT
vana ainekood
EKE6004
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Morphology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesti keele morfofonoloogiliste ja morfoloogiliste vahendite süsteemipärase ülevaate ja praktilise analüüsioskuse kujundamine.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine on eesti filoloogia eriala peaaine, mis annab ülevaate keeltes kasutusel olevatest morfoloogilistest vahenditest, eri morfoloogiatüüpide kujunemismehhanismidest, eesti keele sõnaliikidest, morfoloogilistest kategooriatest, tüveteisendustest ning morfoloogilistest klassifikatsioonidest. Morfoloogilisele klassifikatsioonile on pühendatud kuus loengut, ülejäänud teemadele üheksa loengut. Õpitulemusi kontrollitakse jooksvalt iga loengu algul eelmise loengu teoreetilise osa kohta käiva kirjaliku tööga.
Iseseisev töö: valmistumine regulaarseteks tunnikonttrollideks, morfofonoloogilise ja morfoloogilise analüüsi harjutamine, morfoloogilise klassifikatsiooni praktiline harjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab teksti morfoloogiliselt analüüsida: määrata sõnaliigid; kirjeldada, millise vormiga on tegu; eraldada tunnused; märkida tüvevaheldused. Oskab määrata käänd- ja pöördsõnade muuttüübi Ehala ja Muugi süsteemis ning moodustada kõik lubatud rööpvormid. Tunneb morfoloogiaterminoloogiat ning oskab vastata teoreetilistele küsimustele.
Õppejõud
lektorAnnika Kilgi
space