Keeleteaduse alused (EKL6030.HT)
space
Õppeaine kood
EKL6030.HT
vana ainekood
EKL6030
Õppeaine nimetus eesti k
Keeleteaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Linguistics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keel ja keeleteadus, keeleteaduse rakendused. Foneetika: häälikusüsteem, prosoodia. Fonoloogia: foneem, allofoon, fonoloogiline tüpoloogia. Morfoloogia: morfeem, morfoloogiline tüpoloogia. Süntaks, süntaktiline tüpoloogia. Keel kui märgisüsteem, sümbol, indeks, ikoon, diagramm. Ikooniline kommunikatsioon. Viipekeel. Lausesemantika. Pragmaatika. Sotsiolingvistika. Keelemuutus ja grammatikaliseerumine. Keele muutus ja tüpoloogia. Keelepuu mudel ja maailma keelkonnad. Keelepuu mudel ja kontaktiteooria. Keelemeel. Keelelise relatiivsuse hüpotees. Psühholingvistika: düsleksia, afaasia. Iseseisev töö: Loengul käsitletud teemade omandamine kirjanduse põhjal, kontrolltööks ja eksamiks valmistumine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse läbinud üliõpilane kasutab keeleteaduse põhimõisteid õiges kontekstis, oskab neid selgitada, kirjeldab keele ehitust, iseloomustab keeleteaduse olulisemaid alldistsipliine ja toob välja nende olulisemad esindajad. Iseloomustab peamiseid uurimismeetodeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane kasutab keeleteaduse põhimõisteid õiges kontekstis, oskab neid selgitada, kirjeldab keele ehitust, iseloomustab keeleteaduse olulisemaid alldistsipliine ja toob välja nende olulisemad esindajad. Iseloomustab peamiseid uurimismeetodeid.
Õppejõud
prof Anna Verschik jt
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_2.YK)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/11.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Keeletoimetaja (EKKLM/11E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Keeletoimetaja (EKKLM/11T.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
space