Eesti keele morfoloogia (EKV6003.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6003.HT
vana ainekood
EKV6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Morphology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Antakse teadmisi eesti keele vormiõpetusest, vormidevahelistest seostest ja funktsioonidest, eesti keele tüvevahelduste süsteemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Morfoloogia seosed naabertasanditega. Grammatikalisatsioon. Tüvevaheldused. Sõnaliigid. Käändsõna ja verbivormide moodustamine ja vormide funktsioonid. Klassifikatoorse morfoloogia mõiste ja otstarve, morfoloogilised klassifikatsioonid. Muutkonnad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab teksti morfoloogiliselt analüüsida: määrata sõnaliigid; kirjeldada, millise vormiga on tegu; eraldada tunnused; märkida tüvevaheldused. Ta tunneb morfoloogiaterminoloogiat ning oskab vastata teoreetilistele küsimustele.

Õppejõud
lektor Annika Kilgi
space