Erialapraktika (EKE6017.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6017.HT
vana ainekood
EKE6017
Õppeaine nimetus eesti k
Erialapraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Training
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on täita omandatud lingvistikateadmistele tuginedes praktikaülesandeid. Erialapraktika on rakenduslik tegevus eesti keele õpetamise ja uurimise valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikana arvestatakse tegevusi, mis arendavad erialaoskusi:
1. abitööd keelekogude korrastamisel ja töötlemisel TLÜ EKKI teadusprojektide raames; 2. keeleainese kogumine, klassifitseerimine ja digiteerimine; 3. vaatluspraktika koolis; 4. abi teadusürituste korraldamisel.
Praktika sooritamise kohad on Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut ning Eesti (üldharidus)koolid (vastavalt kokkuleppele TLÜ EKKI ja kooli vahel).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane
1. oskab rakendada omandatud lingvistikateadmisi ja oskusi erialaga seotud töös;
2. järgib ülesannete lahendamiseks valitud meetodeid;
3. analüüsib ja suudab kriitiliselt hinnata enda ning teiste üliõpilaste tegevusi erialapraktika raames.
Õppejõud
professor Katre Õim
space