Saksa keel ja kultuur
space
Õppekava kood
GRSB.HT
Õppekava juht
Maris Saagpakk
HTMi õppekava kood
1575
versiooni kood
GRSB/10.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Saksa keel ja kultuur
Õppekava nimetus i.k.
German Language and Culture
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused laiapõhjalise saksa keele ja kultuuri alase hariduse omandamiseks ning eeldused tööks ametikohtadel, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb saksa keele, kirjanduse ja kultuuri valdkonnas kasutatavaid põhitermineid ja teooriaid ja mõistab oma eriala seotust muude valdkondadega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava - 180 EAP (ainepunkti) läbimine.
Õppekava sätestab nõuded: ühe võõrkeele oskus Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi B2 tasemel,
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
84.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space