Saksakeelsete riikide kultuurilugu (GRS6007.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6007.HT
vana ainekood
GRS6007
Õppeaine nimetus eesti k
Saksakeelsete riikide kultuurilugu
Õppeaine nimetus inglise k
Cultural Studies of German-speaking Countries
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade saksakeelsete riikide kultuuriloost, olulisematest ajaloolistest sündmustest ning nende mõjust. Diskussioonides püütakse seostada Saksamaa tänast mentaliteeti, poliitilisi suundumusi ja ajalookäsitlust Saksamaa ajalooga. Üliõpilased vaatlevad ka oma kultuuri ja võrdlevad seda saksakeelsete riikide kultuurilise taustaga ning teevad selle põhjal järeldusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksamaa, Austria ja Šveitsi asend, administratiivne jaotus, geograafia. Saksamaa liidumaad ja nende omapära. Rahvastik, sotsiaalsed probleemid. Demokraatia, riiklus, partei- ja valitsussüsteem. Koolid ja ülikoolid. Germaani hõimud. Frangi riigi tekkimine ja õitseng. Rüütlikultuur ja selle ilmingud. Hansalinnad. Reformatsioon ja selle mõju saksa keelele ning Saksamaa ühtsusele. Valgustusaeg ja selle mõju tänapäeva Lääne demokraatiatele. Otto von Bismarck ja tema sõdade-poliitika. 20. sajandi sõjad ja nende mõju tänapäeva sakslase mentaliteedile.
Seminarides tutvutakse õppejõu poolt esitatavate ülevaadete, filmide ning artiklite abil erinevate teemadega saksakeelsete riikide kultuuriloost ning arutletakse antud teemade üle.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilased omavad ülevaadet saksakeelsete riikide kultuuriloo tähtsündmustest, oskavad võrrelda ja seostada neid Eesti kultuurilooga.
Õppejõud
dots Maris Saagpakk
space