Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur
space
Õppekava kood
EKEVB.HT
Õppekava juht
Piret Viires
HTMi õppekava kood
1564
versiooni kood
EKEVB/07.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur
Õppekava nimetus i.k.
Estonian as a Second Language and Estonian Culture
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused baasteadmiste omandamiseks eesti keele (teise ja võõrkeelena), kirjanduse ja kultuuri alal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiapõhjalised üldkultuurilised ja filoloogilised baasteadmised ning nende seostamise oskus eriala spetsiifiliste teadmistega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
88.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
6.0
Kokku
184.0
space
space
space
space