Suuline ja kirjalik kommunikatsioon (EKO6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKO6005.HT
vana ainekood
EKO6005
Õppeaine nimetus eesti k
Suuline ja kirjalik kommunikatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Oral and Written Communication
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeainega luuakse niisuguste tekstiteadmiste ja eesti keele abimaterjali kasutusoskuse kombinatsioon, mille alusel saab ka kursuse lõppedes teadlikult lihvida oma eesti keele kui emakeele oskust selle kõigis komponentides (oskus funktsionaalselt lugeda ja kuulata, end suuliselt ja kirjalikult väljendada). Muu emakeele puhul harjutab inimene kõiki eelnimetatud osaoskusi ja õpib teadlikult vältima seda, mida eesti töine ja muu avalik keel tegelikult kohati halbade tekstide kaudu õpetab.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Neljal avanädalal saab 4x4 t loengulise ülevaate keelevormide valikust, mis lubab oma sõnumit tõhusalt, asja- ja olukohaselt kodeerida, arvestades tänapäevase esoteerilise kommunikatsiooni ohte ja demokraatlikku vajadust ühiskirjakeele selge keskme järele. Tutvutakse akadeemilise ja tööteksti sagedaste liikidega. Tuuakse esile sagedad väljendusapsud praktilises töises keelekasutuses; puudused, mis tekivad võõrkeelse eeskujuteksti kasutamise puhul, nt õpingutes. Lihvitakse suulist ja kirjalikku väljendusoskust, harjutatakse kasutama keelelise enesekontrolli allikaid (sõnastikud, grammatikaraamatud, Interneti-teave, keelenõuanne). Juhitakse tähelepanu levinud kompositsiooni-, stiili- ja õigekirjaprobleemidele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab valida suhtluskanalit ja arvestada adressaati, luua usaldusväärset alust kriitilistes suhtlusolukordades tulemuseni jõudmiseks;
- oskab asja- ja olukohaselt ette valmistada suulisi esinemisi, kuulata jooksvat infot ja sihipäraselt jälgida pikemaid esinemisi;
- oskab valida akadeemilisi ja töötekste kirjutades stiili, mõelda parimale kompositsioonimudelile ja vältida tüüpilisi vigu.
Õppejõud
Krista Kerge
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/15.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/15.HT)
Kehakultuur (TSKB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/15.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/15.FK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/15.HT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Noorsootöö (TPNR/15.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/15.HK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/15.HT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/15.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/15.YK)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Aasia uuringud (HILAB/15.HT)
Muusika (KUMUB/15.FK)
Eripedagoogika (KAEPB/15.HR)
Vene filoloogia (SKVB/15.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/15.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/15.HK)
Tervisejuht (HKTJR/15.HK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/15.HT)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/15.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/14.HT)
Aasia uuringud (HILAB/14.HT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Tervisejuht (HKTJR/14.HK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/14.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/14.FK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/14.HK)
Vene filoloogia (SKVB/14.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/14.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/14.HT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Muusika (KUMUB/14.FK)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Kehakultuur (TSKB/14.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/14.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/14.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/14.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/14.HT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Noorsootöö (TPNR/14.HR)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/14.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/14.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/14.LT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/14.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/13.HT)
Vene filoloogia (SKVB/13.HT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Kehakultuur (TSKB/13.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/13.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/13.HR)
Tervisejuht (HKTJR/13.HK)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Muusika (KUMUB/13.FK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/13.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/13.HK)
Referent-toimetaja (EKRTB/13.HT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Noorsootöö (TPNR/13.HR)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/13.HT)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/13.HR)
Humanitaarteadused (KKHB/13.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/13.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/13.FK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/13.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/13.YK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/13.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/12.FK)
Vene filoloogia (SKVB/00.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/12.HT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Muusika (KUMUB/12.FK)
Eesti filoloogia (EKEB/12.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/12.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/12.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/12.HK)
Tervisejuht (HKTJR/12.HK)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Kehakultuur (TSKB/12.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/12.LT)
Vene filoloogia (SKVB/12.HT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/12.FK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12_1.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/12.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/12.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Kehakultuur (TSKB/11.LT)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/11.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Õigusteadus (AKOB/11.YK)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_2.YK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/11.LT)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_1.YK)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/11.LT)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Sotsioloogia (RASLB/10.YK)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/10.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/10.LT)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Infoteadus (INITB/10.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1.YK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/10.HR)
Kunstiõpetus (KUKUB/10.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2e.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Psühholoogia (PSPSB/10N.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1e.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/11.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10-1.DT)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Sotsioloogia (RASLB/09.YK)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/09.FK)
Infoteadus (INITB/09.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/10.HT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/09.HR)
Infoteadus (INITB/08.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Sotsioloogia (RASLB/08.YK)
Infoteadus (INITB/08-2.DT)
Kunstiõpetus (KUKUB/08.FK)
Infoteadus (INITB/08-1.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/07.FK)
Sotsioloogia (RASLB/07.YK)
Infoteadus (INITB/07.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Kunstiõpetus (KUKUB/06.FK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/07.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Sotsioloogia (RASLB/06.YK)
Infoteadus (INITB/06.DT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Infoteadus (INITB/05.DT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/00.LT)
space