Liiklusohutus
space
Õppekava kood
HKLOR.HK
Õppekava kuraator
Tarmo Vanamõisa
HTMi õppekava kood
84838
versiooni kood
HKLOR/12.HK
Instituut / kolledž
HK - Haapsalu kolledž
Õppekava nimetus e.k.
Liiklusohutus
Õppekava nimetus i.k.
Traffic Safety
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon;mootorsõiduki juhiloa olemasolu (või taotlemisel); Kuva rohkem...
Antavad kraadid
rakenduskõrgharidusõppe diplom, sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused:
- süstemaatilise ja katkematu liiklusohutushariduse tagamiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb liiklusohutuse teoreetilisi ja metodoloogilisi aluseid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Praktika
30.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space