Kehakultuur
space
Õppekava kood
TSKB.LT
Õppekava kuraator
Saima Kuu
HTMi õppekava kood
1619
versiooni kood
TSKB/13.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kehakultuur
Õppekava nimetus i.k.
Physical Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Teenindus
Õppekavagrupp
sport
Õppekavarühm
Sport
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; vastuvõtueksam (100%).
Antavad kraadid
sporditeaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused laiapõhjaliste teoreetiliste teadmiste omandamiseks spordi ja tervise alal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri EKR3 ja EKR4 taseme treenerilitsentsi omandamiseks Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
128.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space