Gerontoloogia (TST6008.LT)
space
Õppeaine kood
TST6008.LT
vana ainekood
TST6008
Õppeaine nimetus eesti k
Gerontoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Gerontology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmisi vananemisprotsessi bioloogilistest põhjustest;
Kujundada mõistmine inimese organismis eluea jooksul toimuvatest bioloogilistest muutustest;
Näidata võimalusi vananemisprotsessi mõjutamiseks kehalise aktiivsuse abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Gerontoloogia kui teadus vananemisest. Inimese vananemist mõjutavad endogeensed ja eksogeensed faktorid.Vanenemisprotsessi bioloogiline olemus ja seda põhjustavad faktorid. Vananemisega kaasnevad erinevate organsüsteemide: luustiku, lihastiku, südame-veresoonkonna, hingamiselundkonna, närvisüsteemi, endokriinsüsteemi ja meeleeelundite anatoomilis-funktsionaalsed muutused. Vananemisega seonduv erinevate elundkondade funktsionaalse võimekuse langus. Vananemisest põhjustatud kehalise aktiivsuse langus ja sellest tingitud kehalise võimekuse taandareng. Kehalise treeningu roll vananemisprotsessi pidurdamisel. Vanemaealiste kehalise koormuse ja harjutusvara valiku põhiprintsiibid.Kehalise koormuse doseerimine ja selle jõukohasuse kontroll. Süstemaatilisuse ja jõukohasuse printsiipide rakendamine vanemaealiste kehakultuuriharrastuses. Enesekontroll.
Iseseisev töö: referaadi koostamine, esinemine seminaril.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab vananemisprotsessi bioloogilisi aluseid ja sellega seonduvate inimorganismis toimuvate muutuste põhisuundi;
- teab erinevate organsüsteemide ealisi muutusi ja sellega seonduvat funktsionaalse võimekuse langust;
- oskab rakendada optimaalset kehalist koormust vastavalt organsüsteemide talitluse ealistele muutustele.
Õppejõud
dots Meeli Roosalu
space