Tervisejuht
space
Õppekava kood
HKTJR.HK
Õppekava kuraator
Hele Leek-Ambur
HTMi õppekava kood
81522
Õppekavaversiooni kood
HKTJR/18.HK
Instituut / kolledž
HK - Haapsalu kolledž
Õppekava nimetus e.k.
Tervisejuht
Õppekava nimetus i.k.
Health Promotion Specialist
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
rakenduskõrgharidusõppe diplom, sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Tagada tervisedenduse spetsialistele vajalik haridus, mis võimaldab edukalt täita ülesandeid rahvatervise ja sotsiaaltöö valdkondades.
Õppekava õpiväljundid
- mõistab sotsiaalse-, vaimse- ning füüsilise keskkonna tegureid ja olukordi, mis mõjutavad inimeste tervist ja heaolu Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
110.0
Praktika
30.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space