Rekreatsioonikorraldus
space
Õppekava kood
TSRKM.LT
Õppekava kuraator
Reeda Tuula-Fjodorov
HTMi õppekava kood
1738
Õppekavaversiooni kood
TSRKM/14.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Rekreatsioonikorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Recreation Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Teenindus
Õppekavagrupp
isikuteenindus
Õppekavarühm
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (rekreatsioonikorraldus)
Õppekava eesmärgid
- Toetada akadeemilise pädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamist isikuteeninduse õppevaldkonnas, vaba aja ja rekreatsiooni korralduse kaudu tervise ja heaolu edendamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi organisatoorsetest- ja juhtimistegvustest
- on valmis järgima professionaalseid ja eetilisi nõudeid
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
8.0
Erialaained
72.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space