Seksuaalkasvatus ja HIV/ AIDS ennetus (TST6018.LT)
space
Õppeaine kood
TST6018.LT
vana ainekood
TST6018
Õppeaine nimetus eesti k
Seksuaalkasvatus ja HIV/ AIDS ennetus
Õppeaine nimetus inglise k
Sexuality Education and HIV/AIDS Prevention
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused seksuaalkasvatuseks ning võimaldada üliõpilastel õppida planeerima, rakendama ja hindama seksuaalkäitumise mõjutamiseks vajalikke TE tegevusi institutsiooni tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
HIV/AIDSi ennetamine ja tervisestrateegiad. Seksuaalsus. Seksuaalkäitumise mõjutegurid. Seksuaalkasvatuse teemade sisukäsitlused universaalse ennetuse valdkonnas. Enesehinnang, väärtushinnangud, kriitilised eluoskused nagu otsuste langetamine, väärtushinnangute arvestamine otsustusprotsessis, konfliktide ennetamine ja lahendamine. Seksuaalvähemused. Mõjufaktorite sidumine seksuaalkasvatuse temaatikaga. Terve lähedussuhe. Murdeea psühho-füsioloogilised aspektid. HIV/AIDSi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste vältimine. Turvalisus Pereplaneerimine. Rasedus. Lähedussuhted ja põhivajadused. Abivõimalused probleemide lahendamiseks: Kriisiabi, noorte nõustamisteenused jt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab planeerida ja rakendada tõenduspõhiseid TE sekkumistegevusi kogukonna ja institutsiooni tasandil;
- selgitab seksuaalkäitumise mõjutamise aluskontseptsiooni ja tõenduspõhiseid baasuskumusi;
- analüüsib seksuaalkäitumise mõjufaktoreid, selgitab enesehinnangu, väärtushinnangute, kriitiliste eluoskuste, uskumuste osa seksuaalkäitumises;
- selgitab terve lähedussuhte kriteeriume ja murdeea eripära tervise kõikidest aspektidest lähtuvalt, analüüsib püsisuhte toimimispõhimõtteid ja põhivajaduste seotust;
- kirjeldab HIV/AIDS levikuteid, turvalise seksuaalkäitumise skeemi ja eristab vääruskumusi faktidest;
- selgitab abivõimalusi ja lahendab suhteprobleeme tavakodaniku tasandil, sh. usaldusväärseid terviseteenuseid ja infoallikaid.
Õppejõud
Maie Alas
space