Tervisekasvatus (TST6029.LT)
space
Õppeaine kood
TST6029.LT
vana ainekood
TST6029
Õppeaine nimetus eesti k
Tervisekasvatus
Õppeaine nimetus inglise k
Health Education
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eelduste loomine kompetentsuse saavutamiseks tervisekasvatuses ja tervisedenduse universaalse ennetuse valdkonnas, teaduspõhise ja efektiivseima eluoskuste kontseptsiooni kasutamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tervisedendus ja terviskasvatus. Tervisekasvatuse kontseptsioonide tõenduspõhisus ja arengu lühiajalugu. Tervisekasvatuse standardid ja õppekavad. Eluoskuste kontseptsioon, tervisekasvatuse miinimumkriteeriumid. TK planeerimine, juhtimine, hindamine. Programmid. Modereerimine tervisekasvatuses, õppimisprotsess ja strateegiline planeerimine. Väärtushinnangute kujundamise protsess. Kriitilised eluoskused. Oskuste õppimise astmed. Uskumused. Enesehinnang ja tervisekäitumine. Ülevaade tervisekäitumist mõjutavatest kaitsefaktoritest ja nende käsitlemise strateegia (Kuus enamlevinud riskikäitumist kooli õppekava). Rahvusvaheline terviskasvatus. TEK võrgustik, TEK kujundamine ja hindamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valib efektiivse TK kontseptsiooni ja planeerib eluoskuste kontseptsioonile vastavalt terviskasvatuse tegevusi;
- selgitab tervisekäitumise mõjutamiseks vajalikke komponente ja nende õpetamise strateegilisi põhimõtteid;
- koostab/kohandab TK standarditele vastava programmi;
- analüüsib kaitsefaktorite kujundamise põhimõtteid.
Õppejõud
lekt M.Alas
space